Lite om Senpais och Kohais kulturen i Japan!

Till en början tåls det ju att säga att Japan som kultur på det hela stora handlar väldigt mycket om gruppen. Om att ta hand gruppen. I Sverige så uppfostras vi ju till att vara en egen person, ha en stark egen åsikt och att våga fråga och ifrågasätta saker och ting, oberoende om vem kritiken riktas mot. 
Men i Japan handlar det alltså jämförelsevis mycket om gruppen. Vad är bäst för gruppen, hur bör man bete sig för att inte vara alltför mycket en börda på gruppen? Jag skulle verkligen kunna skriva hur mycket som helst på det här ämnet, men det skulle ta alltför lång tid...
 
Så den här gången tänker jag ta itu med ett av svaren eller resultaten av detta. Nämligen senpai- och kohai-kulturen! Framför allt senpai-kulturen!
 
 
Så låt oss börja med frågan: Vem är senpai?! Vad är en senpai och hur blir man en?
Senpai先輩(せんぱい) kan lättast översättas till svenska som ordet fadder, och kohai後輩(こうはい) är ett fadderbarn. Jag vet inte hur ni harhaft det, men åtminstone så slutade vi på min skola med fadder och fadderbarn någon gång i lågstadiet. Dessutom så hade man en bestämd fadder som skulle ta hand om just en själv. Men i Japan så är alla elever som är äldre än dig dina senpais, och alla under är kohais! Och man fortsätter med det här ända upp på universitetet! Jag vet också att Yume ofta pratar om de som är lite äldre(och har jobbat längre än honom) på hans arbetsplats för senpai också! 
 
Alla som är ett år eller mer över dig är alltså en sanpai och tanken är att de ska hjälpa dig, finnas där som en trygg figur som man förmodligen står närmare än en lärare. Någon som har gått igenom samma sak och alltså kan ge en tips och berätta hur de gjorde i liknande situationer :)
Ganska så betryggande tycke jag! 
 
Dock så ökar det här också klyftan mellan årskurserna. Senpaisen får ibland en så upphöjd status att det kan bli svårt att bli kompis på riktigt och oftast så pratar man även formellt språk med dom - det gör åtminstone jag och min klasskompisar! Den oskrivna regeln är att det är upp till senpaien att säga om det är okej att prata oformellt eller inte...
 
Dessutom finns det en romatiserad bild av senpais. De som läser manga tror jag är väl insatta hur det ligger till med den biten. För just i manga speciellt Shojo Manga(少女漫画₌tjej manga) där det finns ett otaligt antal serier där en High School tjej blir förälskad i den där lite tuffa, lite förbjuden-mark senpaien.. ;)
 
Det finns till och med en serie som heter preis det, Senpai och flickan!
 
 
 
 
Jag kan inte direkt varken tala för eller emot senpai och kohai kulturen utan bara lägg ut det hela och för mig själv, acceptera att det är så det ser ut i det land där jag valt att bo i :) 
 
Väldigt typiskt japanskt skulle jag nog tro! ;)
 
Bilder ifrån google!

Kommentera här: